Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Staré ředitelství Vítkovice

Staré ředitelství Vítkovice Close

Objekt bude sloužit převážně k účelu administrativy, dále pak pro účely umístění testovacího a předváděcího centra hydraulických strojů. Křídlo pošty je součástí celého areálu Starého ředitelství Vítkovic a jako takové je jednoznačně urbanisticky definováno. Řešený objekt je rekonstrukcí, téměř citací původního stavu, je vybaveno architekturou doby svého vzniku v novodobé výstroji. To respektuje i celkové nové řešení povrchů, kdy jsou fasády po zateplení ponechány v klasické omítce. Nově pojaté výplně otvorů jsou přizpůsobeny celkovému řešení. Původní členění oken je zachováno.

Ostrava
rekonstrukce

studie 2009
projekt 2009–2010

Staré ředitelství Vítkovice
Staré ředitelství Vítkovice
Staré ředitelství Vítkovice
Staré ředitelství Vítkovice