Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Zdeněk Fránek: Mental Relief

Zdeněk Fránek: Mental Relief Close

Zcela nový výstavní projekt Mental Relief vychází z několika posledních děl. Představuje výzkum možností zobrazení tradičního reliéfu jako klasické sochařské formy v architektuře a rozšiřuje spektrum možností jeho vnímání. Na jednu stranu pracuje s klasickým reliéfem, zde využitým pro zobrazení architektonického modelu, jeho intuitivně vybraných segmentových řezů stavební strukturou. Na stranu druhou jako mentální stenograf vpisující do pevné matrice osobní intimní sdělení. Stavební konstrukce je zde použitá jako čivá plocha ponechávající na svém reliéfním povrchu záznam události.

České Budějovice, Dům umění

výstava: 20.6.-25.8.2019

Zdeněk Fránek: Mental Relief
Zdeněk Fránek: Mental Relief
Zdeněk Fránek: Mental Relief