Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Knihovna v Boskovicích

Knihovna v Boskovicích Close

Boskovice mají potenciál být krásným městem. Půvabná historická architektura by měla mít přesah do současnosti. Boskovice potřebují nový symbol, nový začátek.
Postavit knihovnu je pro město symbolické.
Nová knihovna Boskovic mluví řečí uctivou k minulosti, mluví prastarým jazykem, ale je soudobá, protože je navržena dnes. Je centrem poznávání a setkávání všech Boskovičáků napříč generacemi. Je strategicky umístěna, obsahuje demokratický prostor. Sama humanizuje svou nepříliš citlivou původní formu.
Je sedmizubým hřebenem původní gotické struktury náměstí, přes to je však moderní knihovnou – novým symbolem soudobých Boskovic.

Boskovice
knihovna

studie 2017
projekt 2018-2020

Knihovna v Boskovicích
Knihovna v Boskovicích
Knihovna v Boskovicích
Knihovna v Boskovicích
Knihovna v Boskovicích
Knihovna v Boskovicích
Knihovna v Boskovicích